spasavanje podatakaSpašavanje podata – DATA Recovery

Tipovi podataka koji se mogu spasiti:

– Slike i Filmovi

– Baza Mailova Outlook, Outlook Express

– Baze Access, MY SQL, SQL itd…

– Pisani dokumenti – Word, Excel itd..

Medije sa kojih se spašavaju podatci:

– Hard disk 2,5 inch i 3,5 inch,

– Kartice SD, Micro SD, CF itd

– USB Flash diskovi

U vreme informatičke revolucije, sve veća količina podataka se smešta na elektronske medije. Ova metoda omogućava lakše upravljanje i pregled podataka. Najveći problem je to što korisnici ne vode računa o zaštiti podataka.

Backup ili podataka se vrši na sledeći način:

– različite fizičke lokacije pravljenja backup-a

– različiti mediji za pravljenje backup-a

– kontrola i shadule (raspored) backup-a

Klasičan scenario je da korisnici nemaju adekvatan backup, a dodje do oštećenja podataka na primarnoj lokaciji, U tom slučaju jedina pomoć je da stručnjak uz adekvatan softver pokuša da “povrati” (restore) originalne podatke sa originalnog medija (hard disk, USB itd…)

Važno je znati da ukoliko dodjete u situaciju da ne možete da pristupite svojim podacima:

– ne treba pokretati programe

– ne treba snimati podatke na oštećenu mediju

– ne treba u sopstvenoj režiji pokušavati da se vrate podaci (osim ukoliko niste stručni za tu oblast)

– ne postoji 100% garancija ćete Vaše podatke dobiti nazad.