ODRŽAVANJE RAČUNARA I RAČUNARSKIH MREŽA

Kompletna usluga održavanja i servisiranja samostalnih i umreženih kompjutera uključuje servisiranje hardvera i softvera.

PRODAJA RAČUNARA I RAČUNARSKIH KOMPONENTI

Prodaja sve potrebne opreme za mrežne i samostalne radne kompjuterske jedinice.

SERVIS USLUGE NA DALJINU

Usluge održavanja i manjih popravki programa na radnoj računarskoj jedinici je moguće odraditi na daljinu.

HARDVER

Projektovanje sistema
Projektovanje mrežnih sistema 100%
Implementacija IT sistema i mrežnih infrastruktura
Administracija mreža 100%
Servis i održavanje opreme mrežnih sistema
Servis i održavanje 100%

 

  •  

Sve projekte radimo u skladu sa ISO Standardom kvaliteta 9001:2015


Preuzmite TeamViewer

Preuzmite TeamViewer QuickSupport

Business-laptop

Sistem za Evidenciju radnog vremena AREG

Poslovni informacioni program za Industrijsku Preradu

Sistem za Evidenciju osnovnih sredstava OSRED

Poslovni program u preduzeću TENZOR