INFO

Ciljevi kompanije:

Poduzeće Softver-Informacioni Sistemi d.o.o. svoju poslovnu politiku i ciljeve koji iz nje proizlaze, definiše dugoročno i korektno u odnosu na sebe, svoje kupce i poslovne partnere. Dobri poslovni rezultati i tendencije prema daljem razvoju tržišta, uslovljavaju prisustvo potpune i konkretne ponude: opreme, usluga i sistemskih rešenja identifikacije i evidencije osoba.

Poslovni cilj poduzeća Softver-Informacioni Sistemi d.o.o je pospešiti nivo plasmana opreme i sistema kontrole, s tendencijom proširenja i zadržavanja vodeće pozicije u plasmanu i primeni aplikacija na domaćem tržištu.

2_480

Softver informacioni sistemi

 

  • Ponuda gotovih i sistemskih rešenja po principu – “po meri korisnika”
  • Ponuda opreme i programskih rešenja
  • Servis i održavanje opreme i sistema
  • Obuka, edukacija i tehnička podrška korisnicima