LAN-WAN

LAN mrezaUmrežavanje Računara i opreme – Radnih stanica i servera

Većina kompanija poseduje više od jednog računara. Kada imate više umreženih računara već poseduje LAN, ukoliko želite da se povežete na internet, implementirate i WAN.

Konfigurisanje i optimizacija LAN i WAN mreže su jedni od najbitnijih procesa u okviru IT-a jedne kompanije. Neke od prednosti dobro konfigurisane mreže su:

– kvalitetan i brz odziv programa, kao i servera, što omogućava zaposlenima da rade bez zastoja.
– Firewall – zaštita LAN od malicioznih softvera i kodova sa interneta
– VPN – mogućnost da zaposleni (na primer komercijalisti rade sa udaljene lokacije, a imaju osećaj kao da su u firmi
– zaštita od virusa, spam (neželjenog) maila
– umrežavanje perifernih uređaja – Printeri, skeneri itd..
– WLAN – zaštitu od upada u LAN bežičnim putem, a dozvolu gostima da koriste Interenet ili neke druge servise
– zabrana zaposlenima da posećuju određene sadržaje (facebook, youtube)

LAN – Local Area Network (lokalna mreža računara – unutar jedne firme na primer)
WLAN – Wireless Local Area Network (bežična lokalna mreža računara – unutar jedne firme na primer)
WAN – Wide Area Network (globalna mreža – Internet na primer)