Spašavanje podata - DATA RecoveryHere

 Tipovi podataka koji se mogu spasiti:

Slike i filmovi

Baza Mailova Outlook, Outlook Express

Baze Access, MY SQL, SQL itd…

Pisani dokumenti – Word, Excel itd..

Medije sa kojih se spašavaju podatci:

Hard disk 2,5 inch i 3,5 inch

Kartice SD, Micro SD, CF itd

USB Flash diskovi

Važno je znati da ukoliko dodjete u situaciju da ne možete da pristupite svojim podacima:

– ne treba pokretati programe

– ne treba snimati podatke na oštećenu mediju

– ne treba u sopstvenoj režiji pokušavati da se vrate podaci (osim ukoliko niste stručni za tu oblast)

– ne postoji 100% garancija ćete Vaše podatke dobiti nazad.

Backup ili podataka se vrši na sledeći način:

– različite fizičke lokacije pravljenja backup-a

– različiti mediji za pravljenje backup-a

– kontrola i shadule (raspored) backup-a

Klasičan scenario je da korisnici nemaju adekvatan backup, a dodje do oštećenja podataka na primarnoj lokaciji, U tom slučaju jedina pomoć je da stručnjak uz adekvatan softver pokuša da “povrati” (restore) originalne podatke sa originalnog medija (hard disk, USB itd…)

spasavanje-podataka