Serveri

serverServeri

Naš IT konsultant će Vam pomoći da optimizujete SERVER u vašem preduzeću.

Server Vam omogućava:

– jedinstven poslovni informacioni sistem

– prava pristupa dokumentima (data managment)

– centralizovano čuvanje podataka

Server – Računar koji opslužuje više radnih stanica – korisnika.

Izbor servera u svakoj kompaniji je jedan od ključnih procesa u okviru IT-a. Izborom odgovarajućeg servera kao i operativnog sistema omogućuje zaposlenima da bez smetnji rade svoj posao.

Softver Informacioni Sistemi preporučuje:

Hardver: HP i IBM Servere

Softver: Microsoft Windows 2008 Server