AGENS

AGENS – Softverski program za osnovna sredstva

Agens je naš softverski program formiran za efiksano praćenje i evidenciju osnovnih sredstava velikih, srednjih i malih preduzeća.