Tensor – ERP

Tensor – Softversko Rešenje

Tensor je naš softverski paket formiran za efiksano poslovanje velikih i srednjih preduzeća. Poslovni podaci mogu sadržati prilagođene module za specifične zahteve poručioca programa.

SVE O PROGRAMU TENSOR

Nabavka

Paletiranje

Isporuka

Vracanje

Fakturisanje

Analiza