Reference

Referentna lista

Korisnici naših usluga i robe:

ELITAS d.o.o. – Proizvodnja znakova i svetlećih reklama
Anlek d.o.o. – veleprodaja lek i nelek
Specijalna Bolnica Sveti Vid
Beoguma d.o.o.
Zdravstvena ustanova apoteke Filly Farm – lanac apoteka
Melange d.o.o.
Hotel Moskva
P.R.A. – Public relation Agency
Fili Pili d.o.o.
SIS-Agencija za čišćenje i održavanje objekata
Alba Tehnologije
Naftna industrija srbije
PIO Penziono Invalidski Fond Srbija
NSZ – Nacionalna služba za Zapošljavanje
Dunav Osiguranje

Kompletnu referentnu listu pogledajte na SIS Home Page