VPN – Povezivanje udaljenih lokacija

VPN – Virtual Private Networking

vpn

 

Korisnik često ima potrebu za povezivanjem udaljenih lokacija. Standardni scenario je da Kompanija ima jednu lokaciju koja je centralna. Na toj lokaciji se nalaze Serveri (File i Data), a postoji još nekoliko dislociranih lokacija. Da bi informacioni sistem sistem funkcionisao u realnom vremenu potrebno je da te lokacije budu povezane u jedinstvenu mrežu. Neophodni uslovi su:
– Kvalitet veze (bez prekida)
– sigurnost veze (bez upada i ugrožavanja podataka)
– brzina veze

 

 

 

You may also like...